Konferensraad Vilhelm Jørgensens Fond

Fonden

Konferensraad Vilhelm Jørgensens Fond blev stiftet i 1962.

Fondens formål var at bygge et kollegium for studerende ved højere læreanstalter i København og støtte de på kollegiet boende kollegianere.

I forbindelse med etableringen af det ny ”Danmarks Tekniske Universitet”, kunne Viggo Jarls Kollegium indvies, til minde om, Konferensraad Vilhelm Jørgensens søn, billedhuggeren Viggo Jarl.

Fonden har igennem årene anvendt sine indtægter til udvidelse og modernisering af kollegiet, samt til løbende at støtte kollegiets drift og vedligehold.

Velkommen Fonden Personerne Ledelsen Kollegiet

In English På dansk