Konferensraad Vilhelm Jørgensens Fond

 

Fabrikken Øresund

Fabrikken Øresund

Ofte blot kaldt Kryolitfabrikken, lå på Strandboulevarden i København. Fabrikken blev grundlagt 1859 og husede rafineringen af kryolit fra minen Ivittuut på Grønland..

Efter kryolitminen i Ivittuut på Grønland var udtømt i 1987, blev fabrikken lukket.

Fabriksgrunden blev ryddet til  bebyggelse, hvorefter erhvervskomplekset Tietgens Have blev opført på den østlige halvdel og  boligkomplekset Charlottehaven på den vestlige.In English På dansk