Konferensraad Vilhelm Jørgensens Fond

 

Fabrikken Øresund

Fabrikken Øresund

Ofte blot kaldt Kryolitfabrikken, lå på Strandboulevarden i København. Fabrikken blev grundlagt 1859 og husede rafineringen af kryolit fra minen Ivittuut på Grønland..

Efter kryolitminen i Ivittuut på Grønland var udtømt i 1987, blev fabrikken lukket.

Fabriksgrunden blev ryddet til  bebyggelse, hvorefter erhvervskomplekset Tietgens Have blev opført på den østlige halvdel og  boligkomplekset Charlottehaven på den vestlige.

Velkommen Fonden Personerne Ledelsen Kollegiet

In English På dansk